Vol. 2 No. 1 (2019): In Memoriam: Czesław Martyniak
Articles

The Concept of Political Community according to St. Thomas Aquinas. On the Need for the Rule of Law

Bartosz Zalewski
Marie Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
Bio
Published 9.11.2020
Keywords
 • St. Thomas Aquinas,
 • political community,
 • rule of law
How to Cite
Zalewski, B. (2020). The Concept of Political Community according to St. Thomas Aquinas. On the Need for the Rule of Law. The Legal Culture, 2(1), 63-77. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.55

Abstract

The aim of this paper is to present the achievements of St. Thomas Aquinas on the concept of political community, especially in the field related to the issue of the rule of law. Relying to some extent on Aristotle and on Policraticus by John of Salisbury, Aquinas develops his own, original concept of political community, rooted in Christian anthropology. The political community is therefore not only natural, but also occupies an important place in God's plan of salvation, taking on - through its goal of the common good - an eschatological dimension. The work of Aquinas concerning the rule of law, which is an anticipation of the later concept of substantive rule of law, and therefore determined not only by the form of lawmaking (its legality), but also by the content of legal norms, also has a lasting value.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, Wrocław 2005.
 2. Bartyzel J., Magisterium Kościoła a problem tyranobójstwa, „Societas et Ius” nr 6, 2017, s. 7–23. DOI: https://doi.org/10.12775/SEI.2017.001
 3. Bartyzel J., Św. Tomasza z Akwinu koncepcja władzy i wspólnoty politycznej (aspekt metapolityczny w świetle czterech pierwszych rozdziałów „De regno”), [w:] Literatura – kultura religijna – polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, red. W. Koehler, W. Kudyba i J. Sikora, Warszawa 2015, s. 95–114.
 4. Cyceron, O państwie. O prawach, tłum. I. Żółtowska, Kęty 2018.
 5. Dubel L., Łuszczyńska M., Średniowieczne źródła współczesnych koncepcji dobra wspólnego, [w:] Pro publico bono – idee i działalność, red. M. Marszał i J. Przygodzki, Wrocław 2016.
 6. Jan z Salisbury, Policraticus albo o paplaninie dworaków i przekazach filozofów, oprac. i wprow. L. Dubel, tłum. M. Kruk, Lublin 2008.
 7. Krąpiec M.A., Sens państwa w oczach klasyków – Arystotelesa i Tomasza, [w:] Człowiek, jego wolność i prawa a polityka. Tradycja i współczesność, red. A. Hrebend i W. Kaute, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2085, Katowice 2002, s. 9–18.
 8. Łuszczyńska M., „Epikea”, czyli rzecz o nadprawości w doktrynie św. Tomasza z Akwinu, „Studia Iuridica Lublinensia” nr 15, 2011, s. 129–141.
 9. Łuszczyńska M., Pojęcie tyranii w myśli średniowiecza, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” nr 1, 2014, s. 7–22.
 10. Łuszczyńska M., Umowa społeczna jako przejaw racjonalizmu w refleksji nad państwem i prawem, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio G, 65, nr 2, 2018, s. 147–159. DOI: https://doi.org/10.17951/g.2018.65.2.147-159
 11. Machowski A., Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Toruń 2011.
 12. Pietrzykowski T., Ujarzmienie Lewiatana. Szkice o idei rządów prawa, Katowice 2014.
 13. J. Podczaszy, Koncepcja rządów prawa a jej stosowanie w Polsce, [w:] Rządy prawa i europejska kultura prawna, red. A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka, Wrocław 2014, s. 29-40.
 14. Ratzinger J., Kościół. Wspólnota w drodze, tłum. D. Chodyniecki, Kielce 2009.
 15. Shmitt C., Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa, tłum. M. Falkowski, Warszawa 2008.
 16. G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003.
 17. Stępień K., Synderesis and the Natural Law, „Studia Gilsoniana” nr 3, 2014, s. 377–398.
 18. Stępień T., Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2013.
 19. Tarasiewicz P., Władza polityczna jako służba. Uwagi na kanwie myśli św. Tomasza z Akwinu, [w:] In rebus divinis atque humanis servire, red. W. Guzewicz, Ełk 2014.
 20. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I, Warszawa 2009.
 21. Tomasz z Akwinu, św., O królowaniu, tłum. oraz koment. M. Matyszkowicz, Kraków 2006.
 22. Tomasz z Akwinu, św., Suma teologiczna, t. XIII, Prawo, tłum. P. Bełch OP, Londyn 1985.
 23. Voegelin E., Arystoteles, tłum. M.J. Czarnecki, wstęp i red. nauk. M. Matyszkowicz, Warszawa 2011.