Informacje dla czytelników

Wszystkie teksty opublikowane w czasopiśmie "Kultura Prawna" są udostępniane w modelu Otwartego Dostępu (Open Access) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach Międzynarodowe 4.0 (CC BY-SA 4.0).

Zachęcamy Czytelników, aby zarejestrowali się na naszej stronie internetowej w celu uzyskiwania powiadomień od redakcji. W tym celu należy kliknąć przycisk Zarejestruj znajdujący się w górnej części strony. W wyniku rejestracji czytelnicy będą otrzymywać na skrzynkę e-mail spisy treści nowych numerów czasopisma. Pozwoli to redakcji zapewnić również dodatkowe wsparcie Czytelnikom.

Przed rejestracją Czytelnicy powinni zapoznać się z Polityką prywatności.