Tom 5 (2022)
Artykuły

Historia ławy przysięgłych i jej przyszłość w sprawach karnych

Jan Żurko
Uniwersytet Wrocławski
Bio

Opublikowane 31-12-2022

Słowa kluczowe

 • Ława przysięgłych,
 • Sąd przysięgłych,
 • postępowanie karne,
 • Historia prawa

Jak cytować

Żurko, J. (2022). Historia ławy przysięgłych i jej przyszłość w sprawach karnych. The Legal Culture, 5. https://doi.org/10.37873/legal.2022.5.100

Abstrakt

Tematem niniejszego artykułu jest instytucja ławy przysięgłych w ujęciu historycznoporównawczym, a także możliwość jej przywrócenia w polskiej procedurze karnej. Punktem wyjścia są podstawowe zasady funkcjonowania ławy przysięgłych. Zasady te cechują wszystkie instytucje omawiane w części historycznoporównawczej. Instytucjami tymi były rzymskie quaestiones perpetuae, angielskie thengs, kolegium świadków oraz petit jury i grand jury. Porównane zostają również wzorowane na angielskich ławy przysięgłych we Francji, Stanach Zjednoczonych, Rosji i w przedwojennej Polsce. Artykuł obejmuje nie tylko aspekty prawne, ale także praktykę orzeczniczą polskiej ławy przysięgłych. Finalnie artykuł zmierza do podsumowania wad i zalet ławy przysięgłych w kontekście jej w prowadzenia w Polsce.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Literatura:
 2. S. Doran, Trial by Jury, [w:] M. McConville, G. Wilson (red.), The Handbook of The Criminal Justice Process, Oxford 2002.
 3. S. Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford 2006. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199271207.001.0001
 4. A. Lach, Werdykt ławy przysięgłych w świetle prawa do rzetelnego procesu, „Palestra”, nr 1-2 (2011).
 5. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020.
 6. M. Cieślak, Polska Procedura Karna, Warszawa 1971.
 7. B. Nizieński, Przedstawiciel społeczny w praktyce sądów, [w:] Społeczne przeciwdziałanie przestępczości. V Kongres Kryminologiczny Państw Socjalistycznych. Zakopane, 27-29 czerwca 1978 r., red. B. Hołyst, Warszawa 1980.
 8. M. Granat, Prawo Konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2021.
 9. F. Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen: in der Ursprache mit Uebersetzung und Erläuterungen , Halle 1903.
 10. C. Kulesza, Udział czynnika społecznego w orzekaniu w perspektywie historyczno-porównawczej, „Białostockie studia prawnicze”, z. 21 (2016). DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2016.21.04
 11. K. Crosby, Bushell's Case and the Juror's Soul, „Journal of Legal History”, z. 33 nr 3 (2012). DOI: https://doi.org/10.1080/01440365.2012.730246
 12. A. Esmein, Historie de la procédure criminelle en France, Paryż 1882.
 13. S. Kucherov, The Jury as Part of the Russian Judicial Reform of 1864, „American Slavic and East European Review”, z. 9 nr 3 (1950). DOI: https://doi.org/10.2307/2491600
 14. J. Koredczuk, Wpływ francuskiego kodeksu postępowania karnego z 1808 roku na polski kodeks postępowania karnego z 1928 roku, [w:] E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański, Ze studiów nad tradycją prawa, Opole 2020.
 15. S. Gross, The Risks of Death: Why Erroneous Convictions Are Common in Capital Cases, Buffalo 1996.
 16. A. Czyżewska-Skalska, Udział czynnika społecznego w postępowaniu karnym jako gwarancja procesowa dla stron i innych uczestników procesu, [w:] „Kortowski przegląd prawniczy”, z. 21 (2016).
 17. W. Daszkiewicz, Proces karny. Część ogólna, Poznań 1996.
 18. Orzeczenia:
 19. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 13 stycznia 2009 r. w sprawie Taxquet przeciwko Belgii, skarga nr 926/05.
 20. Źródła internetowe:
 21. Z. Dąbrowska, Badanie: Praworządność w Polsce znika. Zaufanie do sądów takie jak w PRL-u [w:] www.rp.pl/spoleczenstwo [dostęp: 28.10.2022].
 22. P. Rojek-Socha, Sądy jak fabryki - spraw przybywa, sędziów – nie [w:] www.prawo.pl [dostęp: 02.11.2022].