Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr Bartosz Lewandowski

Zastępcy redaktora naczelnego

dr Marcin Olszówka

Łukasz Bernaciński

Sekretarz redakcji

Przemysław Pietrzak

Specjaliści DTP

Błażej Zych
Bartosz Mortas