Tom 4 Nr 1-2 (2021)
Artykuły

Znaczenie suwerenności w demokratycznym państwie prawa

Natalia Wituła
Uniwersytet Śląski

Opublikowane 2022-10-10

Słowa kluczowe

 • suwerenność,
 • demokracja,
 • Unia Europejska,
 • demokratyczne państwo prawa

Jak cytować

Wituła, N. (2022). Znaczenie suwerenności w demokratycznym państwie prawa. The Legal Culture, 4(1-2). https://doi.org/10.37873/legal.2021.4.1-2.64

Abstrakt

Suwerenność jawi się, jako trudna do zdefiniowania. Jest istotnym przymiotem, właściwym nie tylko jednostce ludzkiej, obdarzonej wolną wolą i rozumem - z których wypływa przyrodzona godność i prawo naturalne - ale także wszelkich tworów, które tworzy i na które wpływa, takich jak rodzina,  społeczeństwo, naród, czy wreszcie – państwo.  Nie dotyczy ona li tylko aspektów politycznych, ale przez swą kompleksowość, można o niej mówić we wszelkich aspektach dotyczących życia ludzkiego. Suwerenna władza ludzi, jako ogółu obywateli, jest powołana do tego, aby realizować swoje prawo do wolności i decydować o przyszłości kraju, którego naród stanowią. Ma ona niebagatelne znaczenie, jednak jej rozumienie w dyskursie jest problematyczne. Celem pracy jest próba scharakteryzowania suwerenności oraz odpowiedzi na pytanie, jakie ma znaczenie w demokratycznym państwie prawa. Praca jest podzielona na trzy swoiste części. Pierwsza z nich omawia pojęcia suwerenności oraz demokracji. Kolejna odwołuje się do suwerenności z perspektywy bytu ludzkiego, państwa oraz organizacji ponadnarodowych. Ostatnia zamyka się w konkluzjach i wnioskach.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Aleksandrowicz T., Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 219.
 2. Arystoteles, Metafizyka, tłum. T. Żeleźnik, Lublin 1996, s. 306.
 3. Barcz J., Suwerenność w procesach integracyjnych [w:] Suwerenność i integracja europejska, (red.) W. Czepliński i in., Warszawa 1991, s. 31.
 4. Bodin J., Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, Warszawa 1958, s. 88.
 5. Borchardt K-D, ABC Unii Europejskiej, Bruksela 2011, s. 33.
 6. Bryksa P., Wstąpienie do UE? Zagrożenia polityczne dla Polski, Warszawa 2002, s. 36.
 7. CzaputowiczJ. , Suwerenność, Warszawa 2013, s. 9.
 8. Ehrlich E., Prawo narodów, Kraków, 1947, s.104.
 9. Grygienć J., Demokracja na rozdrożu. Deliberacja czy partycypacja polityczna, Kraków 2017, s. 19.
 10. Gulczyński M., W. J. Wołpiuk, Spór o suwerenność, Warszawa 2001, s. 30.
 11. Hartman J., Suwerenność a demokracja, Przegląd Polityczny, nr 150 (2018).
 12. Jaroszyński P., Polska i Europa, Lublin 1999, s. 67-72.
 13. Jaroszyński P., Rozmowy z Ojcem Krąpcem o etyce, Lublin 2014, s. 138.
 14. Kołodziejczyk T., Pomianowska M., Konstytucje w Polsce 1791-1990, Warszawa, s. 13.
 15. Korab-Karpowicz J., Filozofia polityczna Tomasza Hobbesa i jej wpływ na ukształtowanie się moderności „Political Dialogues”, nr 21 (2016), s. 41. DOI: https://doi.org/10.12775/DP.2016.033
 16. Krąpiec M.A. OP, O filozofii, Lublin 2008, s. 5.
 17. Krąpiec M.A. OP, Suwerenność.. czyja?, Łódź 1990, s. 7.
 18. Krąpiec M.A. OP, W trosce o godziwe prawo, Lublin 2013, s. 104.
 19. Kranz J., Wspólnoty i Unia: ponadnarodowość, federalizm, subsydiarność i suwerenność [w:] Drogi do Europy, red. J.Kranz, J.Reiter, Warszawa 1998, s.40-41 .
 20. Łastawski K., Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 123.
 21. Majchrowski J., W obronie suwerenności, Warszawa 2017, s. 8.
 22. Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę suwerenności i integracji, Łódź 2000, s. 300-304.
 23. Marszałek A., Wprowadzenie do teorii suwerenności integracji europejskiej. Przewodnik dla studentów i wykładowców, Łódź 2001, s. 26.
 24. Pieniążek A., Suwerenność. Problemy teorii i praktyki, Warszawa 1979, s. 12.
 25. Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne w demokratycznym państwie prawa [w:] Demokratyczne państwo prawa, (red.) M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz, Białystok 2014, s. 110.
 26. Rosicki R., O suwerenności „Przegląd Naukowo –Metodyczny”, nr 4 (2010), s. 63 –72.
 27. Ryba M., Człowiek, naród, państwo w cywilizacji łacińskiej [w:] Człowiek w kulturze 13 (2000), s. 207-208.
 28. Sowiński S., Suwerenność, ale jaka? Spór o suwerenność Rzeczpospolitej w polskiej eurodebacie, Łódź 2000, s. 32.
 29. Sozański J., Prawo Unii Europejskiej, Warszawa-Poznań 2010, s. 16.
 30. Staniszkis J., Postkomunizm: próba opisu, [w:] W biegu czy w zawieszeniu? Ludzie i instytucje w procesie zmian, red. Kazimierz W. Frieske, Witold Morawski, Warszawa 1994, s. 97-98.
 31. Tarasiewicz P., Państwo prawa i suwerenność człowieka [w:] Od sprawiedliwości do państwa prawa (red. S. Kowolik), Tarnowskie Góry 2012, s. 16
 32. Tomasz z Akwinu, Summa Teologiczna tom 18, tłum. Bełch P. OP, Londyn 1985. s. 41
 33. White E., The Meaning of Democracy „The New Yorker”, 3 lipca 1944; przedruk w: E. White, The Wild Flag. Editorials for „The New Yorker”, Cambridge 1946, s. 31.
 34. Woroniecki J. OP, Katolickość tomizmu, Warszawa 1938, s. 13.
 35. Zybertowicz A., Niewidoczna władza: komunistyczne państwo policyjne w Polsce lat osiemdziesiątych, [w:], Skryte oblicze systemu komunistycznego, red. Roman Backer, Piotr Hubner , Warszawa 1997, 153-192.
 36. Zybertowicz A., Demokracja, jako fasada: Przypadek III RP, Warszawa 2002, s. 174.