Informacje dla autorów

Czy jesteś zainteresowany(a) zgłoszeniem tekstu do naszego czasopisma? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są ogólne informacje na temat naszego czasopisma, oraz Instrukcją dla autorów. Autor, aby zgłosić swój tekst, musi najpierw zarejestrować się na stronie czasopisma albo zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie. Rozpoczęty zostanie następnie pięcioetapowy proces zgłoszenia tekstu.