Vol 2, No 1 (2019): Czesławowi Martyniakowi in memoriam

Issue Description

Kolejny numer „Kultury Prawnej”, czasopisma naukowego Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, poświęcony jest myśli i twórczości Czesława Martyniaka (1906-39), wybitnego polskiego przedwojennego filozofa prawa oraz naukowca. Opublikowane w numerze teksty polskich i zagranicznych autorów łączą się z tymi zagadnieniami badawczymi, które dla Czesława Martyniaka były najbliższe.

Zainteresowania naukowe Czesława Martyniaka koncentrowały się wokół problemów filozofii prawa, związków między prawem oraz moralnością, rozpatrywanych szczególnie w świetle refleksji nad prawem podejmowanej przez św. Tomasza z Akwinu. Martyniak znany był również z przeprowadzonej z perspektywy tomistycznej krytyki normatywizmu, pozytywistycznie zorientowanej teorii Hansa Kelsena.

Dlatego, prezentowane w niniejszym numerze „Kultury Prawnej” prace ogniskują się wokół koncepcji prawa w twórczości św. Tomasza z Akwinu oraz jego następców, jak również związane są z szeroko pojętym problemem relacji między prawem i moralnością, także w bardzo współczesnym kontekście.

Spis treści

Edytorial

Artykuły

Varia

Wyświetl wszystkie wydania