Kontakt

Wydawca (Publisher):
Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39 (8. piętro)
00-108 Warszawa
tel. + 48 22 404 38 50

Główna osoba do kontaktu

Przemysław Pietrzak

Wsparcie techniczne

Paulina Szczepańska