Tom 2 Nr 1 (2019): Czesławowi Martyniakowi in memoriam
Artykuły

Istota prawa według św. Tomasza z Akwinu

Piotr Roszak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bio
Jan Wółkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bio

Opublikowane 2020-11-09

Słowa kluczowe

 • prawo,
 • prawo naturalne,
 • prawo wieczne,
 • natura ludzka,
 • teleologia

Jak cytować

Roszak, P., & Wółkowski, J. (2020). Istota prawa według św. Tomasza z Akwinu. The Legal Culture, 2(1), 37–51. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.54

Abstrakt

Artykuł przedstawia tomistyczną koncepcję prawa, jego istoty i znaczenia jako regula et mensura ludzkiego postępowania mającą prowadzić w sposób wolny do celu ustanowionego przez naturę bytów. Z tej perspektywy można zrozumieć podział na różnego rodzaju prawa (wieczne, naturalne, ludzkie) i łączące je cechy wspólne właściwe dla jego określenia. Dla Akwinaty prawo jest oparte na rozumności, promulgowane przez odpowiedzialnego za wspólnotę, a z racji tego, że dotyczy dobra wspólnego, ma charakter moralny. Norma prawna nie jest dobra po prostu dlatego, że jest legalna: odwrotnie, jest legalna, ponieważ dotyczy „dobra” właściwie pojętego. Tym samym dla stworzenia rozumnego staje się okazją do wzrastania wolności: prawo z racji ukierunkowania na spełnienie natury służy rozwojowi wolności, która nie polega na samym wyborze, ale na wyborze dobra.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Akinwale A., Political Philosophy and Human Nature in Thomas Aquinas, “Studia Gilsoniana”, nr 3, 2020, s. 343-374.
 2. Benedykt XVI, I Podróż apostolska do Niemiec. Wykład na Uniwersytecie Ratyzbońskim. Ratyzbona 12.09.2006 r., w: R. J. Woźniak (red.), Poznanie prawdy. Wykłady papieskie – Benedykt XVI, Kraków 2017, s. 27-53.
 3. Budziszewski J., Commentary on Thomas Aquinas’s: Treatise on Law, New York 2014. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139333641
 4. Dimmock M., Fisher A., Aquinas’ Natural Law Theory, [w:] tychże, Ethics for A Level, Cambridge 2017, s. 65–77. DOI: https://doi.org/10.11647/OBP.0125.04
 5. Gourlay T.V., The Nature of Nature: Concerning the Efficacy of Natural Law Reasoning, „New Blackfriars” nr 1089, 2019, s. 597–606. DOI: https://doi.org/10.1111/nbfr.12354
 6. Lisska A., Natural Law and the Roman Catholic Tradition: The Importance of Philosophical Realism, „The American Journal of Economics and Sociology” nr 4, 2012, s. 745–786. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1536-7150.2012.00842.x
 7. MacIntyre A., Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. z ang. A. Chmielewski, Warszawa 1996.
 8. Mongeau G., Embracing Wisdom: The Summa theologiae as Spiritual Pedagogy, Toronto 2015.
 9. Pacheco C.C., La amistad política en santo Tomás de Aquino: entre la justicia y la misericordia, „Espíritu” nr 151, 2016, s. 101–127.
 10. Perrier E., L’Attrait divin. La doctrine de l’opération et le gouvernement des créatures chez Thomas d’Aquin, „Bibliothèque de la Revue Thomiste”, Touluse 2019.
 11. Roszak P., Autorytet a poszukiwanie mądrości. Wokół konceptu auctoritas w teologii św. Tomasza z Akwinu, „Człowiek w Kulturze” 22 (2011/2012), s. 67-90.
 12. Smith T.W., The Order of Presentation and the Order of Understanding in Aquinas’s Account of Law, „The Review of Politics” nr 4, 1995, s. 607–640. DOI: https://doi.org/10.1017/S0034670500018659
 13. Thomae Aquinatis, Super Epistolas S. Pauli lectura, t. 1: Super primam Epistolam ad Corinthios lectura. Ed. R. Cai (8ª ed.: Marietti, Taurini-Romae, 1953).
 14. Thomae de Aquino, Opera omnia iussu Leonis XIII P. M. edita, t. 24/2: Quaestio disputata de spiritualibus creaturis. Ed. J. Cos (Commissio Leonina-Éditions Du Cerf, Roma-Paris, 2000).
 15. Thomae de Aquino, S., In psalmos Davidis expositio a psalmo XI ad psalmum XX, Corpus Thomisticum, http://www.corpusthomisticum.org/cps11.html, dostęp: 11 lipca 2020.
 16. Thomae de Aquino, S., Summa Theologiae, Editiones Paulinae, Roma 1962.
 17. Thomae de Aquino, Scriptum super libros Sententiarum magistri Petri Lombardi episcopi Parisiensis, t. 3. Ed. M. F. Moos (P. Lethielleux, Parisiis, 1956) XIV, 1356 pp. in 2 vol.
 18. Widow J.L., The Unity of the natural law and the distinction of precepts in Thomas Aquinas, „Anuario Filosófico” nr 1, 2008, s. 99–120.