Vol. 2 No. 1 (2019): In Memoriam: Czesław Martyniak
Articles

Natural Law according to St. Thomas Aquinas

Artur Andrzejuk
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland)
Bio
Published 9.11.2020
Keywords
 • entitlement,
 • natural law,
 • statutory law,
 • justice,
 • St. Thomas Aquinas
How to Cite
Andrzejuk, A. (2020). Natural Law according to St. Thomas Aquinas. The Legal Culture, 2(1), 13-34. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.53

Abstract

In the interpretations of the texts of St. Thomas Aquinas, the most misunderstanding is the distinction between ius and lex. For the purposes of this study, it is assumed that ius is what is just. Therefore, it has decided to translate the term ius as 'an entitlement'. In turn, this allows to consider the term lex as 'right'. It avoids the narrow translation of this notion as 'law'. Consequently, the relationship between law and entitlements clearly emphasizes the primacy of morality over law, especially positive law. The latter, in the doctrine of St. Thomas, is only a more detailed interpretation of natural law. Aquinas also enumerates four necessary conditions of the law: reasonableness, the common good, the competence of the legislator, and promulgation. According to Aquinas, natural law meets these conditions, but without meeting any of them there is no positive law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Andrzejuk A., Problem pojęcia natury w pismach Tomasza z Akwinu, „Rocznik Tomistyczny” nr 7, 2018, s. 193–212.
 2. Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. V, Warszawa 1996.
 3. Bednarski F.W., La deduzione delle norme morali generali della legge naturali, Roma 1969.
 4. Dymerska-Byćkovas S., Andrzejuk A., Czesław Martyniak (1906–1939), [w:] Tomizm polski 1919–1954. Słownik filozofów, red. B. Listkowska i A. Andrzejuk, Radzymin 2014.
 5. Gogacz M., Mądrość buduje państwo. Człowiek i polityka. Rozważania filozoficzne i religijne, Niepokalanów 1993.
 6. Gogacz M., Okruszyny, Niepokalanów 1993.
 7. Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1998.
 8. Goszcz K., Andrzejuk A., Norma personalistyczna jako sposób ochrony osób w książce „Miłość i odpowiedzialność” Karola Wojtyły, [w:] Ochrona życia i zdrowia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, red. J. Czartoszewski, Warszawa 2006.
 9. Hajduk Z., Przyroda, natura, [w:] Encyklopedia filozofii przyrody, red. Z.R. Roskal, Lublin 2016.
 10. Krąpiec M.A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993.
 11. Krąpiec M.A., Suwerenność – czyja?, Lublin 1996.
 12. Krokos J., Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu, Warszawa 2004.
 13. Łuszczyńska M., Filozofia prawa Czesława Martyniaka, Lublin 2008.
 14. Maritain J., Pisma filozoficzne, tłum. J. Fendrychowa, Kraków 1988.
 15. Martyniak Cz., Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu, [w:] tegoż, Dzieła, Lublin 2006.
 16. Płotka M., Eugeniusz Jarra o polskiej myśli politycznej, [w:] Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie, red. M. Płotka, J. Pyłat i A. Andrzejuk, Warszawa–Londyn 2014.
 17. Thomae de Aquino, S., Summa Theologiae, Editiones Paulinae, Roma 1962.
 18. Tomasz z Akwinu, św., Dysputy o sumieniu. Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestie 16 i 17, tłum. A. Białek, Lublin 2018.
 19. Tomasz z Akwinu, św., Traktat o sprawiedliwości, Summa teologii II-II, q. 57-80, tłum. W. Galewicz, Kęty 2016.
 20. Wielgus S., Ius gentium, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. V, Lublin 2004.
 21. Wielgus S., Polska średniowieczna doktryna ius gentium, Lublin 2006.
 22. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
 23. Zatorowski J., Syderesis et conscientia. Koncepcja podmiotowej normy moralnej w tekstach Tomasza z Akwinu – jej źródła i kontynuacje, Warszawa 2013.