Tom 2 Nr 1 (2019): Czesławowi Martyniakowi in memoriam
Artykuły

Moc obowiązująca prawa według Czesława Martyniaka

Rafał Charzyński
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bio

Opublikowane 2020-11-09

Słowa kluczowe

 • Czesław Martyniak,
 • filozofia prawa,
 • prawo naturalne,
 • moralność,
 • prawo pozytywne

Jak cytować

Charzyński, R. (2020). Moc obowiązująca prawa według Czesława Martyniaka. The Legal Culture, 2(1), 53–61. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.52

Abstrakt

Artykuł przedstawia tomistyczną koncepcję prawa naturalnego sformułowaną przez Czesława Martyniaka, który rozumiał je jako psychofizyczną strukturę człowieka ujętą w formuły normatywne. W ujęciu Martyniaka było ono wspólnym fundamentem prawa pozytywnego i etyki, które chociaż ostatecznie niesprowadzalne do siebie, stawały się dzięki temu wzajemnie zależne. Zależność stanowionego porządku prawnego od obiektywnej moralności była warunkiem mocy obowiązującej prawa.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Łuszczyńska M., Filozofia prawa Czesława Martyniaka, Lublin 2008.
 2. Martyniak Cz., Dzieła, Lublin 2017.
 3. Martyniak Cz., Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena, Lublin 1938.
 4. Martyniak Cz., Szymański A., Czuma I., Obiektywna podstaw prawa. Wybór Pism, Kraków 2001.
 5. Martyniak Cz., Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu, tłum. J. Kalinowski, Lublin 1949.
 6. Martyniak Cz., Pisma, Lublin 2018.
 7. Waśkiewicz H., Czesław Martyniak jako filozof prawa, [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t. IV, red. B. Bejze, Warszawa 1970.