Tom 2 Nr 1 (2019): Czesławowi Martyniakowi in memoriam
Artykuły

Godność człowieka jako pojęcie prawne. Wizja europejskiej kultury

Christian Hillgruber
Uniwersytet w Bonn (Niemcy)
Bio

Opublikowane 2020-11-09

Słowa kluczowe

 • godność człowieka,
 • wspólna europejska wartość prawna,
 • nienaruszalna godność człowieka,
 • prawa fundamentalne,
 • diagnostyka preimplantacyjna (PGD)

Jak cytować

Hillgruber, C. (2020). Godność człowieka jako pojęcie prawne. Wizja europejskiej kultury. The Legal Culture, 2(1), 113–123. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.48

Abstrakt

Artykuł utożsamia wiarę w ludzką godność jako niezbędne prawo człowieka z istotą europejskiej kultury prawnej. Z historycznego punktu widzenia pierwotnym fundamentem wspólnej Europy powinno być przede wszystkim przekonanie o prawach człowieka zakorzenionych w nienaruszalnej godności człowieka. W artykule zbadano znaczenie godności ludzkiej w prawnym znaczeniu, identyfikując jądro godności człowieka z "obietnicą zachowania prawnej osobowości zwłaszcza w stanie niedoskonałości lub słabości". Następnie, zwrócono uwagę na fakt, że praktyka przeprowadzania badań preimplantacyjnych (PGD) poddaje w wątpliwość ważność koncepcji godności człowieka jako wspólnej europejskiej wartości prawnej. W konsekwencji, Europa powinna powrócić do swoich duchowych i religijnych fundamentów, z których wywodzi się prawne pojęcie godności człowieka.  

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Kulturelle Resolution des Kongresses von Den Haag (7-10. Mai 1948) <https://www.cvce.eu/collections/unit-content/-/unit/de/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/5c35593d-484a-4f53-b0bd-a6605110c3b3/Resources#f9f90696-a4b2-43fd-9e85-86dee9fb57a5_de&overlay> accessed 3 March 2020
 2. Polictical Resolution of the Hague Congress (7-10 May 1948) <https://www.cvce.eu/obj/political_resolution_of_the_hague_congress_7_10_may_1948-en-15869906-97dd-4c54-ad85-a19f2115728b.html> accessed 3 March 2020
 3. Arendt H, ‘Es gibt nur ein einziges Menschenrecht‘ (1949) 4 Die Wandlung 754
 4. Council of Europe, Collected Edition of the ‘Travaux Préparatoires’, 1975, vol I, II
 5. Enders Ch, Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung (Mohr Siebeck 1997)
 6. Goos Ch, Innere Freiheit. Eine Rekonstruktion des grundgesetzlichen Würdebegriffs (V&R unipress 2011)
 7. Havel V, Speech in the Polish Parliament (Sejm) on 25 September1990 reproduced in extracts in <http://www.visegradgroup.eu/the-visegrad-book/havel-vaclav-speech-in> accessed 3 March 2020
 8. Hillgruber Ch, ‘Der internationale Menschenrechtsstandard – geltendes Verfassungsrecht?‘ in Burkhard Schöbener and others (eds), Iustitia et Pax (Commemorative writing for Dieter Blumenwitz, Duncker Humblot 2008)
 9. Jestaedt M, Grundrechtsentfaltung im Gesetz (Mohr Siebeck 1999)
 10. Joas H, Die Sakralität der Person (Suhrkamp 2011) DOI: https://doi.org/10.5771/9783495997284-49
 11. Mann T, Der Zauberberg (S. Fischer 1954)
 12. Merkel A, Speech in front of the European Parliament given on 17 January 2007 in Straßburg, Bulletin of the German Federal Government, 18 January 2007, No. 04-2 <https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-von-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-797836> accessed 3 March 2020
 13. Steffens B, Toleranz? (Zeit Online, 14 October 2010) <https://community.zeit.de/user/bert-steffens/beitrag/2010/10/14/toleranz-0> accessed 3 March 2020
 14. Wallau Ph, Die Menschenwürde in der Grundrechtsordnung der Europäischen Union (V&R unipress 2010)