Vol. 2 No. 1 (2019): In Memoriam: Czesław Martyniak
Articles

The Obligatory Power of Statutory Law according to Czesław Martyniak

Rafał Charzyński
The John Paul II Catholic University of Lublin (Poland)
Bio
Published 9.11.2020
Keywords
 • Czesław Martyniak,
 • philosophy of law,
 • natural law,
 • morality,
 • statutory law
How to Cite
Charzyński, R. (2020). The Obligatory Power of Statutory Law according to Czesław Martyniak. The Legal Culture, 2(1), 53-61. https://doi.org/10.37873/legal.2019.2.1.52

Abstract

The paper aims to show the Thomistic conception of natural law formulated by Czesław Martyniak. According to Martyniak the natural law is a psycho - physic structure of man translated into normative formulas. The natural law is a common foundation of statutory law and ethics that should be depended from each other, though neither of them can be reduced to the other. The condition of the obligatory power of statutory law is its dependence on the objective morality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Łuszczyńska M., Filozofia prawa Czesława Martyniaka, Lublin 2008.
 2. Martyniak Cz., Dzieła, Lublin 2017.
 3. Martyniak Cz., Moc obowiązująca prawa a teoria Kelsena, Lublin 1938.
 4. Martyniak Cz., Szymański A., Czuma I., Obiektywna podstaw prawa. Wybór Pism, Kraków 2001.
 5. Martyniak Cz., Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu, tłum. J. Kalinowski, Lublin 1949.
 6. Martyniak Cz., Pisma, Lublin 2018.
 7. Waśkiewicz H., Czesław Martyniak jako filozof prawa, [w:] W nurcie zagadnień posoborowych, t. IV, red. B. Bejze, Warszawa 1970.