Tom 6 (2023)
Varia

Działania podejmowane przez św. Jana Pawła II ws. pedofilii wśród duchownych na przykładzie byłego kardynała Theodore’a Edgara McCarricka

Marcin Bury
Kultura Prawna

Opublikowane 29-12-2023

Słowa kluczowe

 • kościół,
 • Jan Paweł II,
 • papież,
 • nadużycia seksualne w KK,
 • były kardynał Theodore McCarrick

Jak cytować

Bury, M. (2023). Działania podejmowane przez św. Jana Pawła II ws. pedofilii wśród duchownych na przykładzie byłego kardynała Theodore’a Edgara McCarricka. The Legal Culture, 6. https://doi.org/10.37873/legal.2023.6.104

Abstrakt

Artykuł ma za zadanie przedstawić reakcję Jana Pawła II na nadużycia seksualne w Kościele katolickim, na przykładzie byłego kardynała Theodore’a E. McCarricka. Głównym materiałem źródłowym jest Raport Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej na temat instytucjonalnego dochodzenia i procesu decyzyjnego Stolicy Apostolskiej dotyczącego byłego kardynała Theodore’a Edgara McCarricka (od 1930 do 2017). Lektura tegoż raportu jasno pokazuje, że nie sposób przypisać papieżowi żadnych zarzutów w tym aspekcie.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Raporty i dokumenty Kościoła katolickiego
 2. Divinus perfectionis Magister, Konstytucja apostolska promulgowana przez Jana Pawła II 25 stycznia 1983 r., „Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny” 1984, t. 27, nr 3–4.
 3. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Instrukcja dotycząca kryteriów rozpoznania powołania w odniesieniu do osób o skłonnościach homoseksualnych w perspektywie ich przyjęcia do seminarium i dopuszczenia do święceń, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kedukacji/instrukcja-seminaria_04112005.html, dostęp: 28 sierpnia 2023 r.
 4. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Zasady korzystania z dorobku psychologii w procesie przyjmowania kandydatów i ich formacji do kapłaństwa, http://ojcowie.opoka.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zasady-korzystania-z-dorobku-psychologii.pdf, dostęp: 28 sierpnia 2023 r.
 5. Report on the Holy See’s Institutional Knowledge and Decision-Making Related to Former Cardinal Theodore Edgar McCarrick (1930 to 2017), https://www.vatican.va/resources/resources_rapporto-card-mccarrick_20201110_en.pdf, dostęp: 11 października 2023 r.
 6. Akty prawa kościelnego
 7. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983); tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.