Tom 5 (2022)
Artykuły

Zasada lex retro non agit w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Magdalena Lis
brak
Bio

Opublikowane 2022-12-31

Słowa kluczowe

 • zasada niedziałania prawa wstecz,
 • zasada konstytucyjna,
 • zasada zaufania obywateli do państwa

Jak cytować

Lis, M. (2022). Zasada lex retro non agit w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. The Legal Culture, 5. https://doi.org/10.37873/legal.2022.5.101

Abstrakt

Zasada niedziałania prawa wstecz to jedna z istotnych zasad obowiązujących w systemie polskiego prawa, pomimo niewyrażenia jej expressis verbis w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. O zasadzie tej licznie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny, który wywiódł ją z klauzuli demokratycznego państwa prawnego. W swoim orzecznictwie sąd konstytucyjny określa przesłanki wedle których powinna być dokonywana ocena dopuszczalności nadania normie prawnej mocy wstecznej.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Bibliografia
 2. Literatura
 3. Spotowski A., Zasada lex retro non agit (geneza, uzasadnienia, zasięg), Palestra 1985, nr 29/9.
 4. Wołodkiewicz W., „Lex retro non agit”: sformułowanie w polskiej doktrynie prawniczej”, Zeszyty Prawnicze 2001, nr 1/1. DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2001.1.06
 5. Żurek J., Zasady lex retro non agit i nullum crimen sine lege [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, red. M. Jabłoński, Wrocław 2014.
 6. Akty prawne
 7. Ustawa z dn. 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461).
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (tj. Dz. U. z 2016, poz. 283).
 9. Orzeczenia sądów
 10. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dn. 29.01.1992 r., sygn. akt K 15/91, OTK ZU 1992, poz. 8.
 11. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 25.11.1997 r., sygn. akt K 26/97, OTK ZU 5_6/1997, poz. 64.
 12. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 17.12.1997 r., sygn. akt K 22/96, OTK ZU 5_6/1997, poz. 71.
 13. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 30.03.1999 r., sygn. akt K 5/98, OTK ZU 3/1999, poz. 39.
 14. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 06.07.1999 r., sygn. akt P 2/99, OTK ZU 5/1999, poz. 103.
 15. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 12.09.2000 r., sygn. akt K 1/00, OTK ZU 6/2000, poz. 185.
 16. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 31.01.2001 r., sygn. akt P 4/99, OTK ZU 1/2001, poz. 5.
 17. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 07.05.2001 r., sygn. akt K 19/00, OTK ZU 4/2001, poz. 82.
 18. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 03.10.2001 r., sygn. akt K 27/01, OTK ZU 7/2001, poz. 209.
 19. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 10.10.2001 r., sygn. akt K 28/01, OTK ZU 7/2001, poz. 212
 20. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 04.04.2006 r., sygn. akt K 11/04, OTK ZU 4A/2006, poz. 40.
 21. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 16.01.2007 r., sygn. akt U 5/06, OTK ZU 1A/2007, poz. 3.
 22. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 19.11.2008 r., sygn. akt Kp 2/08, OTK ZU 9A/2008, poz. 157.
 23. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 20.01.2009 r., sygn. akt P 40/07, OTK ZU 1A/2009, poz. 4.
 24. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 20.01.2010 r., sygn. akt Kp 6/09, OTK ZU 1A/2010, poz. 3.
 25. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 23.07.2013 r., sygn. akt P 36/12, OTK ZU 6A/2013, poz. 81.
 26. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 04.11.2015 r., sygn. akt K 1/14, OTK ZU 10A/2015, poz. 163.
 27. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 22.07.2020 r., sygn. akt K 4/19, OTK ZU A/2020, poz. 33.
 28. Źródła internetowe
 29. Flis D., Kaczyński chce ograniczenia liczby kadencji. Trybunał już raz orzekł, że to działanie prawa wstecz, https://oko.press/kaczynski-chce-trybunal-juz-orzekl-ze-ograniczanie-liczby-kadencji-dzialanie-prawa-wstecz/?fb_comment_id=1154524521312340_1154725367958922, dostęp: 11 listopada 2022 r.
 30. Opinia w sprawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjności przyjętych rozwiązań prawnych oraz potrzeby wprowadzenia poprawek do ustawy (druk senacki nr 430), sporządzona przez prof. dr hab. Marka Chmaja z Kancelarii Radcowskiej Chmaj i Partnerzy Sp. z o.o.; https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5913/plik/oe345.pdf, dostęp: 11 listopada 2022 r.