Aktualny numer

Tom 5 (2022)

Spis treści

Artykuły

Glosy i opinie

Varia

Wyświetl wszystkie wydania

Ogłoszenia

Nabór artykułów 2023

Szanowni Państwo!

Jesteśmy przekonani, że prawo jest zjawiskiem na tyle złożonym, iż nie może być ujmowane jedynie jako zbiór przepisów ogłaszanych przez organy władzy państwowej. Dla nas prawo jest szczególnym przejawem kultury. Dlatego bierzemy pod uwagę złożony charakter rzeczywistości normatywnej wraz z całym otaczającym ją kontekstem aksjologicznym, kulturowym i historycznym. Wierzymy, że prawo jest należycie rozumiane dopiero wtedy, gdy jest przedmiotem interdyscyplinarnych badań.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do składania materiałów (artykułów naukowych, glos do orzeczeń sądowych, komentarzy, recenzji książkowych, sprawozdań z konferencji naukowych etc.) poświęconych wszelkim zagadnieniom prawnym rozpatrywanym w świetle takich dyscyplin naukowych jak prawo, filozofia, historia myśli politycznej i prawnej, politologia, socjologia, antropologia czy kulturoznawstwo.

Kultura Prawna przyjmuje zgłoszenia tekstów naukowych w trybie ciągłym. Manuskrypty spełniające wymogi formalne przesłane do dnia 31 maja 2023 r., po uzyskaniu pozytywnych recenzji ukażą się w numerze za rok 2023.

Teksty prosimy zgłaszać za pośrednictwem systemu OJS: https://thelegalculture.com/legal/submission/wizard, wraz z krótkimi streszczeniami (w jęz. polskim oraz jęz. angielskim).

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany, ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst jest zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny, należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; czcionka Times New Roman; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu), a także osobnych plikach.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania przypisów i bibliografii.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
contact@thelegalculture.com.

Z poważaniem,
Komitet Redakcyjny

2023-02-07

Współpraca z The Ferenc Mádl Institute of Comparative Law (MFI)

Z przyjemnością informujemy, że redakcja "Kultury Prawnej" nawiązała bieżącą współpracę redakcyjną i publikacyjną z węgierskim The Ferenc Mádl Institute of Comparative Law (MFI).

Ponadto jesteśmy zaszczyceni, że dr hab. János Ede Szilágyi, Prezes MFI, zgodził się zostać członkiem rady naukowej naszego czasopisma.

2020-06-24