Vol. 1 No. 2 (2018): Dignity as a Source of Rights and Freedoms
Varia

Kultura pedagogiczna społeczeństwa w kontekście wychowania do godności

Beata Ecler-Nocoń
University of Silesia in Katowice (Poland)
Published 30.12.2019
Keywords
 • upbringing,
 • dignity,
 • law,
 • pedagogical culture
How to Cite
Ecler-Nocoń, B. (2019). Kultura pedagogiczna społeczeństwa w kontekście wychowania do godności. The Legal Culture, 1(2), 174-183. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.2.31

Abstract

The aim of the article is to show pedagogical culture in the context of education for dignity. The author puts forward the thesis that pedagogical culture is important for the practice of social life in many of its symptoms. In the end the author attempts to show the situation of threat to human dignity, resulting from the lack of pedagogical culture.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Banach C., Kultura pedagogiczna – płaszczyzny i formy jej przejawiania się w szkole i w środowisku. „Oświata i Wychowanie” nr 22/1988.
 2. Banach C., O kulturze pedagogicznej i etyce zawodu nauczyciela. „Dyrektor Szkoły” nr 6-7/1994.
 3. Banach C., Etyka i kultura pedagogiczna nauczyciela i szkoły. „Edukacja” nr 2/2000.
 4. Cudak H., Kultura pedagogiczna rodziców (w:) „Piotrowskie Studia Pedagogiczne”, t.3/1996, Kielce 1996.
 5. Duraj–Nowakowa K., Nauczyciel: kultura – osoba – zawód. Kielce 2002.
 6. Grzywak-Kaczyńska M., Trud rozwoju, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1988.
 7. Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
 8. Jundziłł I., Kultura pedagogiczna społeczeństwa. „Nowa Szkoła” nr 2/1977.
 9. Kawula S., Wzorzec kultury pedagogicznej społeczeństwa. „Oświata i Wychowanie” 1975, nr 19.
 10. Kawula S., Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i wychowania młodego pokolenia, (w:) Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. (red.) S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Toruń 1998.
 11. Kargul J., Treści i formy upowszechniania kultury pedagogicznej w opinii ekspertów, (w:) Z problemów pedagogiki pracy kulturalno--oświatowej, red. J. Rulka, Studia Pedagogiczne, t.3., Bydgoszcz 1979, s. 41-55.
 12. Kukułowicz T., Całka E., Podmiotowość wychowanka, (w:) Franciszek Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, Wyd. UJ i PAT, Kraków 1993, s. 81-87.
 13. Łopatkowa M., Pedagogika serca w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016.
 14. Maciaszek J., Nauczyciel a problemy kultury pedagogicznej, (w:) „Ruch Pedagogiczny” nr 2/1981.
 15. Mariański J., Godność ludzka – wartość ocalona? Studium socjopedagogiczne, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017.
 16. Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, PWN, Warszawa1976.
 17. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, RW KUL, Lublin 2000.
 18. Podgórska E., Lepalczyk I., Kultura pedagogiczna społeczeństwa, Warszawa 1981.
 19. Poplucz J., Optymalizacja działania pedagogicznego na lekcji, Warszawa 1984.
 20. Stańkowski B., Godność osoby – implikacje na polu wychowawczym, (w:) Seminare, nr 25/2008, s. 341-352.
 21. Styczeń T., W drodze do etyki, RW KUL, Lublin 1984.