Wróć do szczegółów artykułu Zasada lex retro non agit w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego