Tom 6 (2023)
Artykuły

Funkcjonowanie urzędów ds. dzieci w modelu skandynawskim w świetle prawa międzynarodowego i polskiego

Krystian Jabłoński
OIRP Poznań

Opublikowane 29-12-2023

Słowa kluczowe

 • prawa człowieka,
 • rodzina

Jak cytować

Jabłoński, K. (2023). Funkcjonowanie urzędów ds. dzieci w modelu skandynawskim w świetle prawa międzynarodowego i polskiego. The Legal Culture, 6. https://doi.org/10.37873/legal.2023.6.109

Abstrakt

W artykule poruszę zbadane już kwestie przez instytut dotyczące praw rodzin w Państwach skandynawskich. Uwzględnię kilka spraw i poszukam odpowiedzi o związek przyczynowo skutkowy.

Istotny będzie rozdział o historii Państw skandynawskich, dotyczących ustaw sterylizacyjnych i polityki eugenicznej.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. Literature
 2. Anastasiya A., Eirikur B., Asbjørn D., Rabo A., Grotle Rasmussen K., Thórisdóttir H., Önnerfors A., Conspiracy Theories and the Nordic Countries, London 2020.
 3. Ellefsen, I.A., Polen, Oslo 2019.
 4. Fenton-Glynn C., Children and the European Court of Human Rights, Oxford 2021. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198787518.001.0001
 5. Fernández Arroyo D.P., Watt H.M., Private International Law and Global Governance, Oxford 2014.
 6. Gołaczyński J., Rodziewicz P., Zalisko M., Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę, Warszawa 2021.
 7. Johnson W.G., Barbe K., Modern Germany, California 2022. DOI: https://doi.org/10.5040/9798400686689
 8. Korcyl-Wolska M., Postępowanie w sprawach nieletnich, Warszawa 2008.
 9. Kulish N., Souad M., Doktor Śmierć Aribert Heim Bestia i zwyrodnialec, Warszawa 2014.
 10. Mostowik P., Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2014.
 11. Neagu M., Voices from the Silent Cradles – Life Histories of Romania’s Looked-After Children, Bristol 2021. DOI: https://doi.org/10.1332/policypress/9781447357988.001.0001
 12. Peña M.M., Lekarze Hitlera. Zbrodnicza medycyna, Warszawa 2019.
 13. Perkowski M., Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym, Białystok 2008.
 14. Piaskowska O.M., Stwierdzenie naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jego skutki w polskim procesie cywilnym, Warszawa 2021.
 15. Puppinck G., Degeneracja praw człowieka, Kraków 2021.
 16. Słoniowska A., Disputes about rassenhygiene idea in Polish Eugenic [w:] Medicine in the shadow of Nazism, eds. M. Musielak, K.B. Głodowska, Poznań 2015.
 17. Worona J., Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe, Warszawa 2020.
 18. Zych T., Kwaśniewski J., Zalewski B., Prawa dziecka zwrócone przeciw dzieciom? Ramy prawne i praktyka funkcjonowania Barnevernet na tle standardów międzynarodowych, Warszawa 2020.
 19. Judical decisions
 20. Case Judgment of the European Court of Human Rights of September 6, 2018, Jansen v. Norway application (no. 2822/16).
 21. Case Judgment of the European Court of Human Rights of November 26, 2020, Marius Bodnariu and Others against Norway application (no. 73890/16).
 22. Case Judgment of the European Court of Human Rights of November 30, 2017, Strand Lobben and others v. Kingdom of Norway application (no 37283/13).
 23. Internet sources
 24. Skandynawiainfo.pl, Decyzja Barnevernet wywyołała protest w wielu krajach na świecie, https://skandynawiainfo.pl/decyzja-barnevernet-wywolala-protesty-w-wielu-krajach-na-swiecie (accessed January 11, 2023).