Tom 1 Nr 1 (2018): Godność i wartość rodziny
Artykuły

Ochrona dóbr osobistych ojca w kontekście problematyki przerwania ciąży - prawo ojca do ochrony życia rodzinnego i nawiązania kontaktu z dzieckiem

Monika Brzozowska
Bio
Tomasz Pilikowski
Bio

Opublikowane 12-12-2018

Słowa kluczowe

 • aborcja,
 • dobra osobiste,
 • nasciturus,
 • zabieg przerwania ciąży

Jak cytować

Brzozowska, M., & Pilikowski, T. (2018). Ochrona dóbr osobistych ojca w kontekście problematyki przerwania ciąży - prawo ojca do ochrony życia rodzinnego i nawiązania kontaktu z dzieckiem. The Legal Culture, 1(1), 62–71. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.10

Abstrakt

Tematem artykułu jest przedstawienie problematyki naruszenia dóbrosobistych ojca nasciturusa, w sytuacji gdy matka podejmuje decyzjęo aborcji, z którą to decyzją nie zgadza się ojciec dziecka. Problematykadóbr osobistych dotyka w tym przypadku naruszenia więzi ojcowskichz nienarodzonym dzieckiem, poprzez działania osób trzecich. W artykule zostaje poruszona kwestiai ewentualnych możliwości działańprawnych ojca w tego typu sprawach.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

 1. „Biuletyn Sądu Najwyższego” nr 4, 2009, poz. 22.
 2. Kalus S., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna (art. 1–125), red. M. Fras i M. Habdas, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.
 3. Kodeks karny, druk sejmowy nr 784 Sejmu VIII kadencji.
 4. Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, druk sejmowy nr 830 Sejmu VIII kadencji.
 5. Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, druk sejmowy nr 2060 Sejmu VIII kadencji.
 6. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, druk sejmowy nr 2146 Sejmu VIII kadencji.
 7. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
 8. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2009 r., sygn. I KZP 2/09, OSNKW 2009 nr 5, poz. 37, „Prokuratura i Prawo” 2009 Nr 6 poz. 22, Biuletyn SN 2009 Nr 4 poz. 22.
 9. Sobolewski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna. Tom I, red. K. Osajda, Warszawa 2017.
 10. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny (Dz. U. 1993 Nr 17, poz. 78).
 11. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 14. Uzasadnienie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., sygn. K 26/96.
 15. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn. V ACa 200/17, LEX nr 2436622.
 16. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2017 r., sygn. V ACa 210/17, LEX nr 2432016.
 17. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 września 2017 r., sygn. I ACa 328/17, LEX nr 2379804.
 18. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 maja 2015 r., sygn. I ACa 204/15, LEX nr 1755143.
 19. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 listopada 2004 r., sygn. I ACa 550/04, OSAB 2005 nr 1, poz. 3.
 20. Wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2015 r., sygn. I ACa 475/15, LEX nr 1974108.
 21. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. V CSK 607/16, LEX nr 2350674.
 22. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2017 r., sygn. V CSK 291/16, LEX nr 2329480.
 23. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2012 r., sygn. I CSK 282/11, OSNC 2012/11/130.
 24. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., sygn. III CSK 286/14, OSNC 2016/4/45.
 25. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2016 r., sygn. II CSK 719/15, LEX nr 2108500.
 26. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2010 r., sygn. II CSK 580/09, LEX nr 602234.
 27. Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, Komentarz do art. 117–277 k.k., red. A. Zoll, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.