Vol. 1 No. 1 (2018): Dignity and Value of the Family
Articles

Ochrona dóbr osobistych ojca w kontekście problematyki przerwania ciąży - prawo ojca do ochrony życia rodzinnego i nawiązania kontaktu z dzieckiem

Monika Brzozowska
Bio
Tomasz Pilikowski
Bio
Published 12.12.2018
How to Cite
Brzozowska, M., & Pilikowski, T. (2018). Ochrona dóbr osobistych ojca w kontekście problematyki przerwania ciąży - prawo ojca do ochrony życia rodzinnego i nawiązania kontaktu z dzieckiem. The Legal Culture, 1(1), 62-71. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.10

Abstract

The subject of the article is to present the issue of violation of thepersonal rights of the father of the unborn child (lat.nasciturus), whenthe mother decides to have an abortion, against the will of the child’sfather. The issue of personal rights affects in this case the violation ofpaternal relationships with the unborn child, through the actions ofthird parties. The article discusses the potential legal solutions availablefor the father in such matters.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. „Biuletyn Sądu Najwyższego” nr 4, 2009, poz. 22.
 2. Kalus S., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Część ogólna (art. 1–125), red. M. Fras i M. Habdas, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.
 3. Kodeks karny, druk sejmowy nr 784 Sejmu VIII kadencji.
 4. Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, druk sejmowy nr 830 Sejmu VIII kadencji.
 5. Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie, druk sejmowy nr 2060 Sejmu VIII kadencji.
 6. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, druk sejmowy nr 2146 Sejmu VIII kadencji.
 7. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
 8. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2009 r., sygn. I KZP 2/09, OSNKW 2009 nr 5, poz. 37, „Prokuratura i Prawo” 2009 Nr 6 poz. 22, Biuletyn SN 2009 Nr 4 poz. 22.
 9. Sobolewski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna. Tom I, red. K. Osajda, Warszawa 2017.
 10. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny (Dz. U. 1993 Nr 17, poz. 78).
 11. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 14. Uzasadnienie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., sygn. K 26/96.
 15. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn. V ACa 200/17, LEX nr 2436622.
 16. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2017 r., sygn. V ACa 210/17, LEX nr 2432016.
 17. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 września 2017 r., sygn. I ACa 328/17, LEX nr 2379804.
 18. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 maja 2015 r., sygn. I ACa 204/15, LEX nr 1755143.
 19. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 listopada 2004 r., sygn. I ACa 550/04, OSAB 2005 nr 1, poz. 3.
 20. Wyrok Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2015 r., sygn. I ACa 475/15, LEX nr 1974108.
 21. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. V CSK 607/16, LEX nr 2350674.
 22. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2017 r., sygn. V CSK 291/16, LEX nr 2329480.
 23. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2012 r., sygn. I CSK 282/11, OSNC 2012/11/130.
 24. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., sygn. III CSK 286/14, OSNC 2016/4/45.
 25. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2016 r., sygn. II CSK 719/15, LEX nr 2108500.
 26. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2010 r., sygn. II CSK 580/09, LEX nr 602234.
 27. Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, Komentarz do art. 117–277 k.k., red. A. Zoll, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.