Vol. 1 No. 1 (2018): Dignity and Value of the Family
Varia

Święta Rita zamiast Temidy – kilka uwag o mediacji i koncyliacji w sprawach rodzinnych

Mariusz Trela
Bio
Published 12.12.2018
Keywords
 • dialogue,
 • child's well being,
 • divorce conflict,
 • mediation,
 • court proceedings
How to Cite
Trela, M. (2018). Święta Rita zamiast Temidy – kilka uwag o mediacji i koncyliacji w sprawach rodzinnych. The Legal Culture, 1(1), 148-162. https://doi.org/10.37873/legal.2018.1.1.16

Abstract

The author describes the inefficiency of justice in family matters,perceived from practice.The author describes the inefficiency of courtproceedings in family matters. The article analyses the negative aspectsof court proceedings. The author postulates that in family matters inste-ad of the court proceedings, a more often use of mediation is necessary,the essence of which is dialogue. The text also shows the silhouette ofSaint. Rita as a patron of dialogue, whose search for the good of the childis an indispensable element of conducting divorce proceedings.The textpresents the example of St. Rita, who is the patron of dialogue.

Downloads

Download data is not yet available.

References

 1. Antolak-Szymanski K., Piaskowska O.M., Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 2. Brągiel J., Skutki rozwodu rodziców – z perspektywy dorosłego życia, „Roczniki Socjologii Rodziny” t. 11, 1999.
 3. Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, wyd. 2, Oficyna Wydawnicza UNUS, Wałbrzych 1999.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L z dnia 24 maja 2008 r.).
 5. Flejszar R., Gajda-Roszczynialska K., [w:] Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz i M. Pękala, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 6. Giovetti P., Rita z Cascii. Święta od spraw niemożliwych, tłum. K. Stopa, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017.
 7. Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 8. Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2007.
 9. Górecka A., Rola dziecka w procesie rozwodowym swoich rodziców. Aspekty prawno-psychologiczne, „Pedagogia Ojcostwa” t. 11, nr 2, 2005.
 10. Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 11. Kazimierczak M., Kazimierczak J., Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik, Difin, Warszawa 2015.
 12. Larsson L., Porozumienie bez przemocy w mediacjach. Jak być trzecią stroną w konflikcie, tłum. B. Pawłowska-Montwiłł, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2017.
 13. Rutkowska-Ząbczyk E., art. 212 k.p.c., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, wyd. 17, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, SIP Legalis.
 14. Stojanowska W., Dobro dziecka w aspekcie sprawowanej nad nim władzy rodzicielskiej, „Studia nad Rodziną” t. 4, nr 1, 2000.
 15. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2016, poz. 623).
 16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93).