Daszczyszak, M., i P. Dunikowski. „Aleksander Kakowski - Regent, Prymas, Ojciec Niepodległości”. The Legal Culture, t. 5, grudzień 2022, doi:10.37873/legal.2022.5.87.