Boroń, P. „Herder. Przewrót Herderowski I Jego Skutki”. The Legal Culture, t. 5, grudzień 2022, doi:10.37873/legal.2022.5.86.