Galiński, M. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z Dnia 17 Czerwca 2014 Roku (II KK 24/14)”. The Legal Culture, t. 4, nr 1-2, październik 2022, doi:10.37873/legal.2021.4.1-2.85.