Rakoczy, T. „Katecheza W szkołach Publicznych W Wybranych państwach Rady Europy. Próba Wypracowania Zasad”. The Legal Culture, t. 4, nr 1-2, październik 2022, doi:10.37873/legal.2021.4.1-2.84.