Rykowski, R., i M. Kowalska. „Ochrona dóbr Osobistych W Prawie Rodzinnym”. The Legal Culture, t. 1, nr 1, grudzień 2018, s. 36-47, doi:10.37873/legal.2018.1.1.7.