Kruszyński, R. J. „Wolność Religijna W Miejscu Pracy : Analiza Wybranych Orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. The Legal Culture, t. 3, nr 1-2, maj 2022, doi:10.37873/legal.2020.3.1-2.67.