Rowiński, T. „Wpływ Tradycji Liberalnej I chrześcijańskiej Na Powstanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Oraz współczesne Rozumienie Praw człowieka”. The Legal Culture, t. 2, nr 1, listopad 2020, s. 125-41, doi:10.37873/legal.2019.2.1.65.