Węglarz, M. „Niedopuszczalność Transkrypcji Zagranicznych aktów Urodzenia Ze względu Na sprzeczność Z Podstawową Zasadą porządku Prawnego RP”. The Legal Culture, t. 4, nr 1-2, październik 2022, doi:10.37873/legal.2021.4.1-2.63.