Gajewicz, K. „Realizacja Aksjologii wynikającej Z Ustawy Zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej W Dobie Wirusa SARS-CoV-2”. The Legal Culture, t. 3, nr 1-2, maj 2022, doi:10.37873/legal.2020.3.1-2.58.