Grimi, E. „Czy możliwe Jest Prawo Wolne Od Aksjologii?”. The Legal Culture, t. 2, nr 1, listopad 2020, s. 143-52, doi:10.37873/legal.2019.2.1.37.