Kmieciak, B. “ Wybrane Problemy Ochrony Praw ubezwłasnowolnionego Pacjenta”. The Legal Culture, Vol. 1, no. 2, Dec. 2019, pp. 84-99, doi:10.37873/legal.2018.1.2.25.