Jarząbek-Słobodzian, M., K. Gotkowska-Basińska, i A. Świętek. „Konflikty okołorozwodowe I próby Minimalizowania Ich Negatywnych skutków Dla Dzieci – Z doświadczeń sędziego Rodzinnego I Ośrodka Mediacji”. The Legal Culture, t. 1, nr 1, grudzień 2018, s. 132-46, doi:10.37873/legal.2018.1.1.15.