Wrześniewska-Wal, I. „Przebieg ciąży a Zdrowie Matki I Dziecka W Wybranych Orzeczeniach sądu Lekarskiego”. The Legal Culture, t. 1, nr 1, grudzień 2018, s. 72-84, doi:10.37873/legal.2018.1.1.11.