[1]
P. Tempczyk, „Rejestracja związków wyznaniowych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Federacji Rosyjskiej”, KP, t. 5, grudz. 2022.