[1]
M. Daszczyszak i P. Dunikowski, „Aleksander Kakowski - Regent, Prymas, Ojciec Niepodległości”, KP, t. 5, grudz. 2022.