[1]
P. Boroń, „Herder. Przewrót herderowski i jego skutki”, KP, t. 5, grudz. 2022.