[1]
M. Galiński, „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 roku (II KK 24/14) ”, KP, t. 4, nr 1-2, paź. 2022.