[1]
M. Węglarz, „Niedopuszczalność transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia ze względu na sprzeczność z podstawową zasadą porządku prawnego RP”., KP, t. 4, nr 1-2, paź. 2022.