[1]
K. Gajewicz, „Realizacja aksjologii wynikającej z ustawy zasadniczej Rzeczpospolitej Polskiej w dobie wirusa SARS-CoV-2”, KP, t. 3, nr 1-2, maj 2022.