[1]
B. Kmieciak, “ Wybrane problemy ochrony praw ubezwłasnowolnionego pacjenta”, LC, vol. 1, no. 2, pp. 84-99, Dec. 2019.