[1]
M. Kulczyk i G. Puppinck, „Godność życia ludzkiego w świetle Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, KP, t. 1, nr 2, s. 18–30, grudz. 2019.