[1]
M. Jarząbek-Słobodzian, K. Gotkowska-Basińska, i A. Świętek, „Konflikty okołorozwodowe i próby minimalizowania ich negatywnych skutków dla dzieci – z doświadczeń sędziego rodzinnego i Ośrodka Mediacji”, KP, t. 1, nr 1, s. 132–146, grudz. 2018.