[1]
I. Wrześniewska-Wal, „ Przebieg ciąży a zdrowie matki i dziecka w wybranych orzeczeniach sądu lekarskiego”, KP, t. 1, nr 1, s. 72–84, grudz. 2018.