[1]
M. Lis, „Zasada lex retro non agit w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”, KP, t. 5, grudz. 2022.