Daszczyszak, M. i Dunikowski, P. (2022) „Aleksander Kakowski - Regent, Prymas, Ojciec Niepodległości”, The Legal Culture, 5. doi: 10.37873/legal.2022.5.87.