Galiński, M. (2022) „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2014 roku (II KK 24/14) ”, The Legal Culture, 4(1-2). doi: 10.37873/legal.2021.4.1-2.85.