Rakoczy, T. (2022) „Katecheza w szkołach publicznych w wybranych państwach Rady Europy. Próba wypracowania zasad”, The Legal Culture, 4(1-2). doi: 10.37873/legal.2021.4.1-2.84.