Rykowski, R. i Kowalska, M. (2018) „ Ochrona dóbr osobistych w prawie rodzinnym”, The Legal Culture, 1(1), s. 36–47. doi: 10.37873/legal.2018.1.1.7.